Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Curves Greece

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Η  Πολιτική
Η παρούσα Πολιτική εκδίδεται από την MCM Asset Investments Ltd, εξ ονόματός της και των θυγατρικών της και των θυγατρικών τους (συλλογικά "Curves", «Curves Greece/Cyprus” «εμάς», «εμείς») και απευθύνεται σε άτομα εκτός του οργανισμού μας με τα οποία αλληλοεπιδρούμε, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών στους ιστότοπους μας («ιστοσελίδα» «ιστοσελίδες μας»), επισκεπτών στα κοινωνικά μέσα/δίκτυα μας,  οι επισκέπτες/φιλοξενούμενες σε παραρτήματα Curves που είναι ανεξάρτητης ιδιοκτησίας από δικαιοδόχους Curves ("Παραρτήματα Curves", «δικαιόχρηση Curves” - μόνο αυτά που είναι αναρτημένα στην επίσημη μας ιστοσελίδα), μέλη των παραρτημάτων Curves ("Μέλη"), καθώς και κάθε άλλος αποδέκτης των υπηρεσιών μας (μαζί, "εσείς"). Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική εξηγούνται στην Ενότητα 13 παρακάτω.

Αυτή η Πολιτική μπορεί να τροποποιείται ή να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό ώστε να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές μας σε σχέση με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή αλλαγές στο εφαρμοστέο δίκαιο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική και να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να εξετάσετε τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής. Τελευταία ενημέρωση 24/5/2018.

2. Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: Η Curves συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα για εσάς από διάφορες πηγές, όπως:

• Λαμβάνουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν μας τα παρέχετε εσείς (δηλ. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακά ή τηλεφωνικά, όταν επισκεφτείτε ένα παράρτημα Curves, δια μέσω ενός δικαιοδόχου Curves, από την σύμβαση σας ως μέλος ή ως επισκέπτης/φιλοξενούμενη σε ένα παράρτημα Curves ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο).
• Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τη συνηθισμένη πορεία της σχέσης μας μαζί σας (δηλαδή, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης της ιδιότητας μέλους που έχετε στο παράρτημα Curves που ανήκετε).
• Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα τα οποία προφανώς επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ σας στα μέσα κοινωνικών δικτύων (π.χ., μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από τα προφίλ σας στα κοινωνικά μέσα/δίκτυα, στο βαθμό που εσείς επιλέξατε να κάνετε στο προφίλ σας δημόσια ορατά).
• Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους που μας το παρέχουν (δηλαδή τα μέλη ή επισκέπτες/φιλοξενούμενες των παραρτημάτων Curves).
• Συλλέγουμε ή λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε κάποια από τις ιστοσελίδες μας ή όταν εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ή πόρους που είναι διαθέσιμα σε μία, ή μέσω μίας, ιστοσελίδας. Όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα, η συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να αποκαλύψουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες (όπως τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, τύπο προγράμματος περιήγησης, ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις γλώσσας, ημερομηνίες και ώρες σύνδεσης σε μία ιστοσελίδα και άλλες πληροφορίες τεχνικών επικοινωνιών) , μερικά από τα οποία ενδέχεται να αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα.

Δημιουργία Προσωπικών Δεδομένων: Δημιουργούμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, όπως αρχεία των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιότητα μέλους σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά Προσωπικά και Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: Οι κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν εσάς και που επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι οι εξής:

• Προσωπικά στοιχεία: όνομα (ονόματα), επίθετο, προτιμώμενα ονόματα όπως ψευδώνυμο (ψευδώνυμα), φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, κοινωνικής ασφάλισης, άλλοι αριθμοί δημοσίου (δηλ. αριθμός φορολογικού μητρώου, άδειας οδήγησης κ.λ.π.), ιθαγένεια, τρόπο ζωής και κοινωνικές συνθήκες, φωτογραφίες διαβατηρίων, αδειών οδήγησης, υπογραφές, στοιχεία ταυτότητας (κωδικοί πρόσβασης, πατρικό όνομα της μητέρας, ερωτήσεις και απαντήσεις πρόκλησης / απάντησης, PIN), φωτογραφίες, οπτικές εικόνες και στοιχεία προσωπικής εμφάνισης και συμπεριφοράς.
• Στοιχεία οικογένειας: ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μελών οικογένειας και εξαρτώμενων ατόμων.
• Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στοιχεία προφίλ των κοινωνικών σας μέσων ενημέρωσης.
• Στοιχεία απασχόλησης: βιομηχανία, ρόλος, επιχειρηματικές δραστηριότητες, ονόματα σημερινών και πρώην εργοδοτών, διεύθυνση εργασίας αριθμός τηλεφώνου εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας και τις λεπτομέρειες του προφίλ των κοινωνικών μέσων που σχετίζονται με την εργασία.
• Στοιχεία υγείας: δεδομένα υγείας και φυσικής κατάστασης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Οικονομικά στοιχεία: διεύθυνση χρέωσης, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κάτοχος κάρτας ή όνομα κατόχου λογαριασμού και λεπτομέρειες οδηγιών και συναλλαγών
• Απόψεις και σχόλια: οποιεσδήποτε απόψεις και σχόλια που επιλέγετε να στείλετε σε εμάς ή να δημοσιεύσετε σχετικά με εμάς (συμπεριλαμβανομένων των πλατφόρμων κοινωνικών μέσων/δικτύων).
• Ηλεκτρονική αναγνώριση δεδομένων: Διευθύνσεις IP, cookies,αναφορές δραστηριότητας, ηλεκτρονικά αναγνωριστικά στοιχεία, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και δεδομένα γεωγραφικής κατανομής.

Επεξεργασία των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων σας: Δεν επιδιώκουμε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, πέρα από:                                                                                                                                                • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να διαμορφώσουμε κατάλληλο και εξατομικευμένο ασκησιολόγιο ή και διατροφή                                                                                                                                                                                                                                                                 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική ή συμβατική υποχρέωση (δηλ. για την παροχή των υπηρεσιών όπως μας ζητήσατε μέσα από τη σύμβασή σας).
• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να σταλεί μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων της επιστολής καλωσορίσματος, της αποδοχής της συμμετοχής σας σε υπηρεσία μας και των αποδείξεων / τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ενημέρωση ειδοποίησης λήξης της συνδρομής μέλους, ενημέρωση πληρωμής των υπηρεσιών και ολοκλήρωσης συμμετοχής σε κάποια από τις υπηρεσίες μας
• H επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ανίχνευση ή την πρόληψη της εγκληματικότητας (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της απάτης) στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
• Έχετε προφανώς δηλώσει δημόσια αυτά τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.
• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων.
• Έχουμε λάβει σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο την ρητή συγκατάθεσή σας πριν από την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων (όπως και παραπάνω, αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο για Επεξεργασία που είναι εντελώς προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι   απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο) ή
• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος και συμβαίνει βάση ενός εφαρμοστέου νόμου που είναι ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο στόχο και προβλέπει κατάλληλα και ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας.
  

Σκοποί για τους οποίους μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και νομικές βάσεις για την επεξεργασία.                                                                                                                                                                                                                                                                   Οι Οι σκοποί για τους οποίους μπορεί να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, και τις νομικές βάσεις στις οποίες μπορούμε να εκτελέσουμε αυτήν την επεξεργασία, είναι οι εξής:
    
1. Εγγραφή Νέου Μέλους: Εγγραφή νέων Μελών και συμμόρφωση με τις εσωτερικές, απαιτήσεις συμμόρφωσης, πολιτικές και διαδικασίες. Οι νομικές βάσεις για την Επεξεργασία είναι:
α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. ή
β. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση που μπορεί να συνάψετε μαζί μας ή με ένα δικαιοδόχο Curves ή να λάβετε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή με ένα δικαιοδόχο Curves. ή                                                                                                       γ. Έχουμε ένα έννομο συμφέρον να διεξάγουμε την επεξεργασία για την εγγραφή νέων μελών (στο μέτρο που αυτό το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας). ή                                                                                                           δ. Έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την Επεξεργασία που είναι εντελώς προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).

2. Παροχή υπηρεσιών σε εσάς: Διαχείριση σχέσεων και συναφών υπηρεσιών, εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία:                                                                                 
α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. ή
β. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση που μπορεί να συνάψετε μαζί μας ή με έναν δικαιοδόχο Curves ή να λάβετε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή με ένα δικαιοδόχο Curves. ή
γ. Έχουμε ένα έννομο συμφέρον να διεξάγουμε την επεξεργασία με σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς (στο βαθμό που ένα τέτοιο έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες). ή
δ. Έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την Επεξεργασία που είναι εντελώς προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).
    
3. Μάρκετινγκ / έρευνα: η επικοινωνία μαζί σας μέσω οποιουδήποτε μέσου (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, μηνύματος SMS, των κοινωνικών μέσων, ταχυδρομικώς ή και προσωπικά), με την προϋπόθεση ότι η εν λόγο επικοινωνία θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και διατηρώντας και ενημερώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπου όπου κρίνεται απαραίτητο. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία:
α. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό τη διεξαγωγή μάρκετινγκ και έρευνας (στο βαθμό που το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες). ή
β. Έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την Επεξεργασία που είναι εντελώς προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).

4. Λειτουργία των παραρτημάτων Curves: υποστήριξη των δικαιοδόχων της Curves στη λειτουργία και διαχείριση των παραρτημάτων Curves, για παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σε εσάς, προβολή μάρκετινγκ και άλλες πληροφορίες σε εσάς και επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω των παραρτημάτων Curves και των δικαιοδόχων Curves. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία:
α. Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο που μπορεί να συνάψετε μαζί μας ή με μία δικαιόχρηση της Curves ή να λάβετε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή με μία δικαιόχρηση της Curves, ή
β. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό να υποστηρίξουμε τους δικαιοδόχους της Curves κατά τη λειτουργία των παραρτημάτων τους (στο βαθμό που το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες). ή
γ. Έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την Επεξεργασία που είναι εντελώς προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).

5. Λειτουργίες πληροφορικής: διαχείριση των συστημάτων επικοινωνίας Curves, λειτουργία και ελέγχους ασφάλειας του τμήματος πληροφορικής. Νομικές βάσεις για τη επεξεργασία:
α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή
β. Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο που μπορεί να συνάψετε μαζί μας ή με έναν δικαιοδόχο της Curves ή να λάβετε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή με έναν δικαιοδόχο της Curves, ή
γ. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό τη διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής μας και τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτών των συστημάτων (στο βαθμό που το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες).

6. Υγεία και Ασφάλεια: Αξιολογήσεις υγείας και ασφάλειας και τήρηση αρχείων και συμμόρφωση με σχετικές νομικές υποχρεώσεις. Νομικές βάσεις για τη επεξεργασία:
α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. ή
β. Έχουμε ένα νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό να βοηθήσουμε τους δικαιοδόχους της Curves να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον στις εγκαταστάσεις τους (στο βαθμό που η Curves έχει νομική υποχρέωση να το πράξει και ότι αυτό το νόμιμο συμφέρον δεν υπερισχύει τασυμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες).ή
γ. Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε ατόμου.

7. Χρηματοοικονομική διαχείριση: πωλήσεις, χρηματοδότηση, εταιρικοί έλεγχοι των παραρτημάτων Curves, χρηματοοικονομική πληροφόρηση δικαιοδόχων Curves, και διαχείριση προμηθευτών. Νομικές βάσεις για τη Επεξεργασία:
α. Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση που μπορείτε να συνάψετε μαζί μας ή να λάβετε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί μας. ή
β. Έχουμε ένα νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό τη διαχείριση και τη λειτουργία των οικονομικών υποθέσεων της επιχείρησής μας (στο μέτρο που αυτό το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες)

8. Έρευνα: διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή έρευνας ικανοποίησης μελών και επικοινωνίας μαζί σας για την λήψη των σχολίων σας σχετικά με το παράρτημα Curves που ανήκετε ή την εκγύμναση Curves και των ομαδικών προγραμμάτων μας. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία:
α. Έχουμε ένα νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης (στο μέτρο που αυτό το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες). ή
β. Έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την Επεξεργασία που είναι εντελώς προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).

9. Ασφάλεια: ηλεκτρονική ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων σύνδεσης και των λεπτομερειών πρόσβασης, όπου έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μας συστήματα). Νομικές βάσεις για τη Επεξεργασία:
α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. ή
β. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία προκειμένου να διασφαλίσουμε την ηλεκτρονική ασφάλεια της επιχείρησής μας, των χώρων και των περιουσιακών στοιχείων μας (στο μέτρο που αυτό το έννομο συμφέρον που δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες).

10. Έρευνες: ανίχνευση, διερεύνηση και πρόληψη παραβιάσεων πολιτικής και ποινικών αδικημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Νομικές βάσεις για τη επεξεργασία:
 α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή
 β. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό την ανίχνευση και την προστασία από παραβιάσεις της πολιτικής και των εφαρμοστέων νόμων μας (στο βαθμό που το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες).
    
11. Νομική συμμόρφωση: Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις βάση του εφαρμοστέου δικαίου. Νομική βάση για την Επεξεργασία:
α. Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.
    
12. Δικαστικές διαδικασίες: Σύσταση, άσκηση και υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία:
α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή
b. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας (στο βαθμό που αυτό το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες).

13. Βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας: Προσδιορισμός τυχόν προβλημάτων με τις υπάρχουσες υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδιασμός βελτιώσεων σε υπάρχουσες υπηρεσίες και προϊόντα  και δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Νομικές βάσεις για τη μεταποίηση:
α. Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση που μπορεί να συνάψετε μαζί μας ή με ένα δικαιοδόχο της Curves ή να λάβετε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή με ένα δικαιοδόχο της Curves, ή
β. Έχουμε έννομο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας (στο βαθμό που το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες), ή
γ. Έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την Επεξεργασία που είναι εντελώς προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).

14. Διαχείριση κινδύνων: Έλεγχος, συμμόρφωση, έλεγχοι και άλλη διαχείριση κινδύνου. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία:
α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. ή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
β. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η επιχείρησή μας (στο βαθμό που το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες).

15. Πρόληψη απάτης: Εντοπισμός, πρόληψη και διερεύνηση απάτης. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία:
 α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή
 β. Η Επεξεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο που μπορείτε να συνάψετε μαζί μας ή με έναν δικαιοδόχο Curves ή να λάβετε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή με ένα δικαιοδόχο Curves, ή
 γ. Έχουμε έννομο συμφέρον να διεξάγουμε την Επεξεργασία με σκοπό την ανίχνευση και την προστασία από απάτες (στο βαθμό που το έννομο συμφέρον δεν υπερισχύει τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες), ή
 δ. Έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία (αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την Επεξεργασία που είναι εντελώς προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για Επεξεργασία που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο).

3. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
Μπορεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός των Curves και στους δικαιοδόχους της Curves, για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε εσάς και της υποστήριξης των δικαιοδόχων Curves στη λειτουργία των παραρτημάτων Curves ως ανεξάρτητες  εταιρείες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• εσάς και, όπου απαιτείται, στην οικογένειά σας, τους συνεργάτες σας, τους εκπρόσωπους ή αντιπροσώπους σας
• δικαιοδόχους Curves
•υπηρεσίες για την καταπολέμηση της απάτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • κυβερνητικές, νομικές, ρυθμιστικές ή παρόμοιες αρχές, καθώς και κεντρικές ή / και τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες, κατόπιν αιτήματος ή όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης και της αναφοράς για τυχόν πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμού
• λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές, οικονομικούς συμβούλους, δικηγόρους και άλλους εξωτερικούς επαγγελματικούς συμβούλους των Curves, με την προϋπόθεση δεσμευτικών συμβατικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας
• οργανισμούς είσπραξης χρεών και εντοπισμού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Υπηρεσίες συγκέντρωσης δεδομένων
• οργανισμούς διαπίστευσης
• επεξεργαστές τρίτων μερών (όπως υπηρεσιών παροχής πληρωμών, εταιρείες μεταφοράς κ.λπ.) που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, με την προϋπόθεση των απαιτήσεων που αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα ενότητα
• κάθε σχετικό μέρος, ενάγων, καταγγέλλων, αιτών, υπηρεσία επιβολής νόμου ή δικαστήριο, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
• κάθε σχετικό μέρος για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη αξιόποινων πράξεων ή εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και της αποτροπής απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και
• κάθε σχετικός αγοραστής τρίτου μέρους, σε περίπτωση που πωλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή οποιοδήποτε σχετικό μέρος της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών στοιχείων της (ακόμη και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης).

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν πρόσθετα (plugins) ή περιεχόμενα τρίτου μέρους. Εάν επιλέξετε να αλληλοεπιδράσετε με οποιαδήποτε τέτοια πρόσθετα (plugins) ή περιεχόμενα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μοιραστούν με τον παροχέα τρίτου μέρους της αντίστοιχης πλατφόρμας κοινωνικών μέσων. Συνιστούμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου αυτού του τρίτου μέρους πριν επικοινωνήσετε με τα πρόσθετα (plugins) ή το περιεχόμενο τους. Εάν ενεργοποιήσουμε έναν επεξεργαστή τρίτου μέρους για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ο επεξεργαστής θα υπόκειται σε δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις για: (i) επεξεργασία μόνο των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις προηγούμενες γραπτές οδηγίες μας, και (ii) χρήση μέτρων για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων μαζί με οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

4. Διεθνής μεταφορά προσωπικών δεδομένων
 Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της επιχείρησής μας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εντός των Curves, και σε τρίτους, όπως αναφέρεται στην ενότητα 3 παραπάνω, σε σχέση με τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Για το λόγο αυτό, μπορεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες που ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς νόμους και απαιτήσεις συμμόρφωσης σχετικά με την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των νόμων προστασίας δεδομένων χαμηλότερου επιπέδου από εκείνους που ισχύουν στη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Από όπου μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες χώρες, το κάνουμε με βάση:

• αποφάσεις επάρκειας.
• κατάλληλα τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. ή
• άλλους έγκυρους μηχανισμούς μεταφοράς.

Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις που εφαρμόζονται στις διεθνείς μεταφορές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Ενότητα 12 παρακάτω.


5. Ασφάλεια δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται. Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής.
Έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλες παράνομες ή μη εξουσιοδοτημένες μορφές Επεξεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Είστε εσείς υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που μας στέλνετε, αποστέλλονται με ασφάλεια.

6. Ακρίβεια δεδομένων
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι:
 • τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι ακριβή και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ενημερώνονται και
• οποιοδήποτε από τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι ανακριβή (έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται) διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

 Ανά διαστήματα μπορεί να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.

7. Ελαχιστοποίηση δεδομένων
 Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιορίζονται στα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται σε σχέση με τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

8. Διατήρηση δεδομένων
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα επεξεργάζονται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας για την οποία διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα εξής:
 α. Θα διατηρούμε αντίγραφα των Προσωπικών σας Δεδομένων σε μια μορφή που επιτρέπει την αναγνώρισή τους μόνο για όσο διάστημα:
 i. διατηρούμε συνεχή σχέση μαζί σας (δηλ. όταν είστε αποδέκτης των υπηρεσιών μας, έχετε συνάψει έγκυρη σύμβαση με εμάς ή με δικαιοδόχο Curves και αυτή η σύμβαση δεν έχει λήξει ή έχει τερματιστεί ή συμπεριλαμβάνεστε νόμιμα στην λίστα αλληλογραφίας και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή σας), ή
 ii. τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με τους νόμιμους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, για τους οποίους έχουμε μια έγκυρη νομική βάση (δηλαδή, όπου τα Προσωπικά σας Δεδομένα περιλαμβάνονται στην μεταξύ μας σύμβαση και έχουμε νόμιμο συμφέρον στην       επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς της λειτουργίας της επιχείρησής μας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάση της σύμβασης ή όταν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα), επιπλέον:
 β. Η διάρκεια:
  i. κάθε ισχύουσα προθεσμία παραγραφής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο (δηλ. κάθε περίοδο κατά την οποία οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει νομική απαίτηση εναντίον μας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή στα οποία τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να είναι σχετικά). και
 ii. μια πρόσθετη περίοδο δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της ισχύουσας προθεσμίας παραγραφής (έτσι ώστε, αν ένα πρόσωπο υποβάλει αξίωση στο τέλος της προθεσμίας παραγραφής, μας παρέχεται ακόμα εύλογο χρονικό διάστημα για να προσδιορίσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με την   αξίωση αυτή), και
 γ. Επιπλέον, εάν υπάρξουν σχετικές ένδικες αξιώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για επιπλέον χρονικές περιόδους που είναι απαραίτητες με αυτή την αξίωση.

Κατά τις περιόδους που αναφέρονται στις παραγράφους (β) (i) και (β) (ii) παραπάνω, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στην αποθήκευση και τη διατήρηση της ασφάλειας αυτών των δεδομένων, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν σε σχέση με οποιαδήποτε νομική απαίτηση ή οποιαδήποτε υποχρέωση βάση του εφαρμοστέου δικαίου. Μόλις έχουν ολοκληρωθεί οι περίοδοι των παραγράφων (α), (β) και (γ) παραπάνω, έκαστο στο βαθμό που ισχύει, είτε θα:
 • διαγράψουμε ή καταστρέψουμε οριστικά τα σχετικά προσωπικά δεδομένα,
 • αρχειοθετήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να είναι πέρα από χρήση, ή
• θα αφαιρέσουμε το όνομα στα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα.

9. Τα Δικαιώματά σας
Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων:
• Να πληροφορείστε  αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.        
 • το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και/ή αντίγραφα στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τη φύση, την επεξεργασία και τη γνωστοποίηση αυτών των Προσωπικών Δεδομένων ή αντίγραφα αυτών.
 • το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση τυχόν ανακρίβειας των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε.
 • το δικαίωμα να ζητήσετε, για νόμιμους λόγους: διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε, ή Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε.
 • το δικαίωμα να μεταφέρετε  τα Προσωπικά σας Δεδομένα (δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»), τα οποία επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε, σε άλλο μέρος ή σε εσάς, στο βαθμό που αυτό ισχύει και σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή.
 • το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε το συντομότερο δυνατό να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για     να το πράξουμε νόμιμα  και
• το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς ή για λογαριασμό μας.

Αυτό δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα σας. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να έχετε και τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιώματα σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:

• το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς ή για λογαριασμό μας, και
• το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς ή για λογαριασμό μας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ,
• το δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων


Για να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα δικαιώματα ή να θέσετε μια ερώτηση σχετικά με αυτά τα δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτής της Πολιτικής ή σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Ενότητα 12 παρακάτω.

10. Cookies  -Τι είναι και πώς τα χρησιμοποιούμε
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία οι ιστοτόποι αποθηκεύουν συχνά στους σκληρούς δίσκους ή τις κινητές συσκευές των επισκεπτών του. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη, για να λειτουργούν οι ιστότοποι απρόσκοπτα χωρίς τεχνικές δυσκολίες καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου.

Ένα cookie περιέχει έναν μοναδικό αριθμό, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής όταν ο χρήστης του επιστρέφει σε έναν ιστότοπο που έχει επισκεφθεί προηγουμένως.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την online εμπειρία των επισκεπτών μας (για παράδειγμα, θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και σας επιτρέπουν να προηγηθείτε αποτελεσματικά μεταξύ των σελίδων) και να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπος. Τα cookies μπορούν να μας πουν, για παράδειγμα, αν έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπο πριν ή αν είστε νέος επισκέπτης.

Τα cookies μπορούν να παραμείνουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ορισμένα cookies είναι "session cookies ", που σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο όσο το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ανοιχτό. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Άλλα cookies είναι μόνιμα cookies, που σημαίνει ότι επιβιώνουν μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιστότοπους για να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σας όταν ανοίγετε το πρόγραμμα περιήγησης και περιηγείστε ξανά στο διαδίκτυο.

Η ιστοσελίδα μας παρέχει στον υπολογιστή σας [ή την κινητή σας συσκευή] μόνο τα ακόλουθα cookies:

• Google Analytics Cookies - που εξυπηρετούνται από την Google

Με αυτά τα cookies  συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες είναι σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, από που έχουν έρθει οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες επισκέφθηκαν.  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη σύνταξη αναφορών και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας


11. Άμεσο μάρκετινγκ
Μπορεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εμείς ή ένας δικαιοδόχος Curves, κυρίως μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος SMS, μηνύματος στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε κάποιες περιπτώσεις τηλεφωνικώς για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν , υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεσή σας, στο βαθμό που απαιτείται από και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να εξαιρεθείτε οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με το παράρτημα Curves που ανήκετε ή επιλέγοντας «διαγραφή» στα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνετε ή στέλνοντας μήνυμα επιλέγοντας το πεδίο Σχόλια Μελών αναφέροντας το παράρτημα Curves το οποίο επικοινωνεί μαζί σας. Αφού καταργήσετε την εγγραφή σας, δεν θα σας στείλουμε άλλα διαφημιστικά μηνύματα, αλλά ενδέχεται να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των υπηρεσιών που ζητήσατε.

12. Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτής της Πολιτικής ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Curves για Ελλάδα και Κύπρο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

 MCM Asset Investments Ltd.
 DBA Curves Greece/Cyprus
 Υπόψη: Συμμόρφωση
 Λεοφ. Στροβόλου 103
 Στρόβολος 2040
 Κύπρος
 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

13. Ορισμοί
α. Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή που έχει νομική εξουσία να επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
β. Προσωπικά δεδομένα: Πληροφορίες που αφορούν οποιοδήποτε άτομο ή από το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί κάποιο άτομο.
γ. Διαδικασία / Επεξεργασία: Οτιδήποτε γίνεται με οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, συμβουλευτική χρήση,  αποκάλυψη με μετάδοση, διάθεση ή πρόσβαση ή συνδυασμός    των δύο, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ. Προσωπικό: Όλοι οι σημερινοί, πρώην και μελλοντικοί διευθυντές, αξιωματούχοι, σύμβουλοι, υπάλληλοι, έκτακτοι υπάλληλοι, ανεξάρτητοι εργολάβοι, ασκούμενοι και λοιπό προσωπικό.
ε. Επεξεργαστής: Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
ζ. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σωματική ή ψυχική υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητη βάση του εφαρμοστέου δικαίου

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κα. Μαρίνα Χρυσάνθου
Curves Master Licensee
Ελλάδα / Κύπρος

Tηλ: 801 11 71 000
Tηλ: +30 210 80 20 880
Email: mchrysanthou@curves.gr
Κιν: +30 694 644 9505
Κιν: +357 99 32 81 32