Γυμναστήρια Κύπρου - Curves Greece

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πηλίου 8
Λάρνακα 6037
Τηλ. 24-62 32 03

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Λεωφόρος Αγλαντζιάς 54 – 3ος όροφος
Αγλαντζιά 2108
Τηλ. 22-44 83 44

ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ

Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 40 ,1ος Οροφος
Έγκωμη 2412 - Λευκωσία
ΤΗΛ : 22-65 81 65 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κα. Μαρίνα Χρυσάνθου
Curves Master Licensee
Ελλάδα / Κύπρος

Tηλ: 801 11 71 000
Tηλ: +30 210 80 20 880
Email: mchrysanthou@curves.gr
Κιν: +30 694 644 9505
Κιν: +357 99 32 81 32